פלס לייזר – עם סרט מדידה | סרגל – כדי שתמיד תדייקו – ב- 5.29 !

Aliexpress

פלס לייזר – עם סרט מדידה | סרגל – כדי שתמיד תדייקו – ב- 5.29 !

מקל מאד על סימונים בקיר לפני קדיחות והתקנת תמונות / מדפים  | חוסך במדידות | כולל פלס, סרט מדידה, סרגל ולייזר